ÖZEL YAPILAR

Özel Yapılarda Ardgerme

Günümüzde mimaride gelişen estetik ve değişen ihtiyaçlar, yapılarda da değişikliklere yol açmaktadır. Bu değişiklik geleneksel yapı metotlarının da değişikliğe gidilmesini zaruri kılmıştır. Yapı elemanlarına gelen kuvvetler arttıkça klasik betonarme elemanları ve kesitler yetersiz kalmaktadır. Betonarmenin ya da çeliğin zayıf kaldığı noktalarda, yapılması çok zor görünen farklı mimari ve estetik geometriye sahip projeler, Ardgerme yöntemi ile kolaylıkla aşılabilen çözümler sağlanır. Rüzgâr tribünleri, barajların dolu savakları, stadyum çatıları, özel askı düzenekleri ve özel mimarisi olan opera ve gösteri merkezleri başlıca örneklerdir.